Xóa tư cách nguyên tư lệnh Quân chủng Hải quân với ông Nguyễn Văn Hiến

Lượt quan tâm: 50K+

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra trung ương kết luận đô đốc Nguyễn Văn Hiến chịu trách nhiệm chính về những vi phạm của Quân chủng Hải quân và trách nhiệm cá nhân trong công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng. Vi phạm này đến mức phải kỷ luật.


Xem chi tiết:

Xóa tư cách nguyên tư lệnh Quân chủng Hải quân với ông Nguyễn ...

Ông Nguyễn Văn Hiến bị xoá tư cách nguyên Tư lệnh Quân chủng ...

Xoá tư cách nguyên tư lệnh Quân chủng Hải quân của ông Nguyễn ...

Xóa tư cách Tư lệnh Quân chủng Hải quân với ông Nguyễn Văn Hiến

Đô đốc Nguyễn Văn Hiến bị xóa tư cách nguyên Tư lệnh Quân ...


Video liên quan:


Xem thêm video