Vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới giật trên cấp 8

Lượt quan tâm: 50K+

Áp thấp nhiệt đới: Với việc hình thành, phát triển ngay trên Biển Đông trong thời gian ngắn và kết hợp các yếu tố như nhiệt độ bề mặt nước biển cao, tương tác với các hệ thống thời tiết ở lục địa nên áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão sẽ rất phức ...

Xem chi tiết:

Vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới giật trên cấp 8

Các địa phương chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới

Tin mới về đường di chuyển của áp thấp nhiệt đới

Áp thấp mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới giật cấp 8, hướng vào ...

Tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

Thông tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới trên khu vực Vịnh Bắc Bộ

Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới


Video liên quan:Xem thêm video