VN: Nhóm Triều đại Việt bị bộ Công an nói là tổ chức 'khủng bố ...

[BBC Tiếng Việt] Bộ Công an Việt Nam vừa ra thông cáo chính thức về nhóm Triều đại Việt, nói rằng đây là tổ chức 'khủng bố' từ nước ngoài.

chi tiết


Liên kết:

VN: Nhóm Triều đại Việt bị bộ Công an nói là tổ chức 'khủng bố ...

Bộ Công an thông báo về tổ chức khủng bố 'Triều đại Việt'

Chân dung những đối tượng cầm đầu tổ chức khủng bố Triều đại Việt

Bộ Công an đưa tổ chức 'Triều đại Việt' vào danh sách tổ chức ...

Bộ Công an thông báo về Tổ chức khủng bố “Triều đại Việt”

Việt Nam liệt 'Triều đại Việt' là 'tổ chức khủng bố'


Video liên quan:Xem thêm video