Vietcombank một lần nữa tiên phong giảm lãi suất cho vay

[Báo Lao Động] Ngân hàng Vietcombank hôm nay chính thức triển khai đợt giảm lãi suất cho vay mới nhằm tiếp tục hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

chi tiết


Liên kết:

Vietcombank một lần nữa tiên phong giảm lãi suất cho vay

Từ hôm nay, Vietcombank giảm lãi suất hỗ trợ khách vay bị ảnh ...

Vietcombank giảm tiếp lãi suất cho vay với quy mô 350.000 tỷ đồng

Vietcombank tiếp tục “cắt” lãi hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng do ...

Vietcombank tiếp tục giảm lãi suất cho vay

Vietcombank tiếp tục giảm lãi suất cho vay từ 22⁄2, áp dụng với cả ...


Video liên quan:Xem thêm video