Vi phạm của Giám đốc Công an Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh là rất nghiêm trọng

Lượt quan tâm: 50K+

Ban Bí thư quyết định cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với Giám đốc Công an Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh; đồng thời cách chức Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai và đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội miễn nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với ...


Xem chi tiết:

Vi phạm của Giám đốc Công an Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh là rất ...

Hàng loạt sai phạm của Giám đốc Công an Đồng Nai Huỳnh Tiến ...

Giám đốc Công an Đồng Nai đã mắc những sai phạm, khuyết điểm ...

Giám đốc Công an Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh bị cách mọi chức vụ ...

Những sai phạm 'động trời' của Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh

Vụ kỷ luật đại tá Huỳnh Tiến Mạnh: Hàng loạt sai phạm đình đám

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh bị cách mọi ...


Video liên quan:


Xem thêm video