TWICE. Chungha nhiễm covid. TWICE xét nghiệm khẩn. TWICE ...

[Báo Thể thao & Văn hóa] Twice, twice MAMA 2020, Twice covid, Chungha nhiễm covid, Chungha dương tính, Sana twice tiếp xúc Chungha, Treasure, BTS, IZONE, TREASURE, NCT, ...

chi tiết


Liên kết:

TWICE. Chungha nhiễm covid. TWICE xét nghiệm khẩn. TWICE ...

Sana tiếp xúc với Chungha, cả nhóm Twice phải xét nghiệm COVID ...


Video liên quan:Xem thêm video