'Tư tưởng học làm người của Hồ Chí Minh còn nguyên giá trị thời sự'

Lượt quan tâm: 200K+

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Trời có bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông/ Đất có bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc/ Người có bốn đức cần, kiệm, liêm, chính/ Thiếu một mùa thì không thành trời/ Thiếu một phương thì không thành đất/ Thiếu một đức thì không ...


Xem chi tiết:

'Tư tưởng học làm người của Hồ Chí Minh còn nguyên giá trị thời sự'

Trong đó khối tư liệu hiện vật đồ sộ đó, Di chúc của Người là một ...

Hồ Chí Minh – Người Yêu Nước vĩ đại

Hồ Chí Minh – Từ nhà giáo đến lãnh tụ vĩ đại

Cần thêm nhiều phim truyện hay về lãnh tụ Hồ Chí Minh

Thấy gì khi "đầu tàu" TP. Hồ Chí Minh thu ngân sách top đầu cả ...

Ký ức về Chủ tịch Hồ Chí Minh của con gái nguyên Chủ tịch Trung ...

TP Hồ Chí Minh: Đương đầu với thách thức để phát triển

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ ...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ ...


Video liên quan:


Xem thêm video