TTC Sugar tiếp tục mở rộng vùng nguyên liệu trồng mía organic tại Lào

[Tuổi Trẻ Online] Công ty TNHH MTV Mía đường TTC Attapeu (TTCA) vừa chính thức ký hợp đồng về việc tô nhượng thêm 3.127 ha đất để sử dụng trồng mía Organic từ ngày ...

Lượt quan tâm: 20K+


Xem chi tiết:

TTC Sugar tiếp tục mở rộng vùng nguyên liệu trồng mía organic tại ...


Video liên quan:Xem thêm video