Tin báo liên quan:

Trương Duy Nhất: Công an Việt Nam khám xét chỗ ở
Công an khám xét nhà ông Trương Duy Nhất
Ông Trương Duy Nhất bị bắt, khám nhà
Khám nhà ông Trương Duy Nhất liên quan vụ Vũ “nhôm”
Bộ Công an khám nhà ông Trương Duy Nhất
Khởi tố, bắt giam ông Trương Duy Nhất

Video:Xem thêm