Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đóng góp tích cực vào một kỳ thi 'đặc biệt'

[Pháp Luật Plus] Hơn 100 cán bộ, giảng viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân làm công tác thanh tra, kiểm tra tổ chức coi thi tốt nghiệp THPT đã hoàn thành nhiệm vụ.

chi tiết


Liên kết:

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đóng góp tích cực vào một kỳ thi ...


Video liên quan:Xem thêm video