Trung Quốc vượt Mỹ, trở thành quốc gia giàu nhất thế giới

[Tin tức 24h] Theo một dữ liệu tài chính toàn cầu mới của McKinsey & Co., được Bloomberg báo cáo ban đầu, khối tài sản của Trung Quốc đã tăng lên 120 nghìn tỷ USD, từ mức 7 ...

chi tiết


Liên kết:

Trung Quốc vượt Mỹ, trở thành quốc gia giàu nhất thế giới

Trung Quốc giàu vượt Mỹ nhờ chứng khoán, bất động sản

Trung Quốc vượt Mỹ trở thành nước giàu nhất thế giới

Trung Quốc vượt Mỹ thành nước giàu nhất thế giới

Trung Quốc vượt Mỹ trở thành nước giàu nhất thế giới

Phản ứng của CDM khi Trung Quốc vượt Mỹ, thành nước giàu nhất ...

Vượt Mỹ, Trung Quốc trở thành nước giàu nhất thế giới


Video liên quan:Xem thêm video