Trung Quốc tập trận hơn 10 ngày ở Biển Đông

[Tuổi Trẻ Online] Một phần khu vực thông báo hàng hải nêu trên thuộc vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam được xác định theo UNCLOS 1982. Việt Nam đề nghị Trung Quốc ...

chi tiết


Liên kết:

Trung Quốc tập trận hơn 10 ngày ở Biển Đông: Việt Nam đã giao ...

Yêu cầu Trung Quốc không tập trận ở vùng đặc quyền kinh tế của ...

Việt Nam lên tiếng về việc Trung Quốc diễn tập quân sự ở vùng đặc ...

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc 'không làm phức tạp tình hình' khi tập ...

Trung Quốc tập trận ở Biển Đông, Việt Nam đề nghị không làm phức ...

Yêu cầu Trung Quốc không vi phạm tại vùng biển Việt Nam

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc diễn tập quân sự ở...


Video liên quan:Xem thêm video