Trình Quốc hội phê chuẩn các Phó thủ tướng Lê Minh Khái, Lê Văn ...

[Tuổi Trẻ Online] TTO - Chiều 7-4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 phó thủ tướng Chính phủ và 12 bộ trưởng, trưởng ngành ...

chi tiết


Liên kết:

Trình Quốc hội phê chuẩn các Phó thủ tướng Lê Minh Khái, Lê Văn ...

Đề nghị phê chuẩn các ông Lê Minh Khái, Lê Văn Thành làm Phó ...

Trình phê chuẩn 2 Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Lê Văn Thành và ...

Các ông Lê Minh Khái, Lê Văn Thành được đề nghị bổ nhiệm Phó ...

Đề cử Tổng Thanh tra Chính phủ và Bí thư Thành ủy Hải Phòng làm ...

Ông Lê Minh Khái, Lê Văn Thành được đề cử bổ nhiệm Phó thủ ...

Trình phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 bộ trưởng, trưởng ...


Video liên quan:Xem thêm video