Tổng cục thuế “quay lưng” doanh nghiệp sắn điêu đứng

[Báo Nông nghiệp Việt Nam] Mới đây, Báo Nông nghiệp Việt Nam nhận được thông tin phản ánh của Hiệp hội sắn Việt Nam về việc Công văn 632/ TCT-TTKT ngày 07/3/2022 của Tổng cục thuế đẩy các ...

chi tiết


Liên kết:

Tổng cục thuế “quay lưng” doanh nghiệp sắn điêu đứng


Video liên quan:Xem thêm video