Tổng Bí thư Trọng không muốn 'chọn nhầm người'

[BBC Tiếng Việt] Thành phần nào Tổng Bí thư Trọng coi là không thể lọt vào Trung ương khóa tới?

Lượt quan tâm: 50K+


Xem chi tiết:

Tổng Bí thư Trọng không muốn 'chọn nhầm người'

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần ...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Không chọn cán bộ ...

Đại hội XIII của Đảng: Xây dựng T.Ư khóa XIII mạnh, thật sự đoàn kết

Những kẻ hại nước, hại dân là tai họa cho Đảng


Video liên quan:Xem thêm video