Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu đưa ra xét xử các vụ trọng án

[Báo điện tử Quân đội nhân dân] Ngày 18-11,Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn ...

chi tiết


Liên kết:

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu đưa ra xét xử các vụ trọng án

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị điều tra, xử lý nghiêm các ...

Tổng Bí thư: Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý sai phạm liên quan ...

Đưa việc xử lý hành vi tiêu cực của cán bộ, đảng viên liên quan một ...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử ...

Tổng Bí thư chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về ...


Video liên quan:Xem thêm video