Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị

[Người Lao Động] Trong cuộc họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị đã xem xét thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh; ...

chi tiết


Liên kết:

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị

Xem xét thành lập ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị về một số ...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Quyết tâm cao và quyết liệt hơn ...

Sẽ có nghị quyết mới về phát triển Đồng bằng sông Cửu Long


Video liên quan:Xem thêm video