Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo Đại hội ...

[Báo Thanh Niên] Sáng 28.9, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025, khai mạc tại Hà Nội. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và phát ...

chi tiết


Liên kết:

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo Đại hội ...

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ ...

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự Đại hội đại biểu ...

'Phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại'

Tổng bí thư, Chủ tịch nước dự Đại hội Đảng bộ Quân đội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội


Video liên quan:Xem thêm video