Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị ...

[ONLINE NEWSPAPER OF THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM] (Chinhphu.vn) – Sáng 9/12, tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, ...

chi tiết


Liên kết:

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị ...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Mỗi cán bộ, đảng viên tự soi lại ...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công ...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng khó ...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Công tác cán bộ có vai trò then chốt ...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Phải tự soi lại mình, cái gì tốt thì ...


Video liên quan:Xem thêm video