Tọa đàm về ô nhiễm bụi mịn nhân Ngày Môi trường Thế giới ...

[Con người và Thiên nhiên] Tọa đàm “Ô nhiễm bụi mịn - Mặt tối của hoạt động con người” giới thiệu những nghiên cứu quan trọng về bụi mịn, nhằm nâng cao nhận thức của công chúng ...

Lượt quan tâm: 20K+


Xem chi tiết:

Tọa đàm về ô nhiễm bụi mịn nhân Ngày Môi trường Thế giới ...


Video liên quan:Xem thêm video