Tin bão mới nhất: Siêu bão Goni giật trên cấp 17, di chuyển nhanh

[Báo Lao Động] Hồi 13 giờ ngày 31.10, vị trí tâm siêu bão Goni ở khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc; 127,7 độ Kinh Đông, cách miền trung Phi-líp-pin khoảng 360km về phía Đông Đông ...

chi tiết


Liên kết:

Tin bão mới nhất: Siêu bão Goni giật trên cấp 17, di chuyển nhanh

Siêu bão Goni tăng tốc hướng vào Biển Đông - BBC News Tiếng Việt

Siêu bão Goni sức gió tới 220 km/giờ đang di chuyển nhanh vào ...

Philippines sẵn sàng ứng phó siêu bão Goni

Miền Trung Việt Nam phải sẵn sàng ứng phó siêu bão Goni

Tin mới nhất về siêu bão Goni: Sức gió 205 km/h, Philippines sơ tán ...


Video liên quan:Xem thêm video