Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng: Bộ Chính trị đã kỷ luật 11 ...

[Báo Dân Việt] Khắc phục dần tình trạng trên nóng, dưới lạnh. Trong Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII do Ủy viên Bộ ...

chi tiết


Liên kết:

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng: Bộ Chính trị đã kỷ luật 11 ...

Uy tín, vị thế của Đảng, đất nước ngày càng được khẳng định và ...

Ông Trần Quốc Vượng: Xử lý nghiêm nhiều cán bộ diện T.Ư quản lý

Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ...

Đại hội XIII: Tạo dấu ấn lớn, tận dụng thời cơ để nước ta bước vào ...

Ban Chấp hành Trung ương khóa XII kiểm điểm trước Đại hội khóa ...


Video liên quan:Xem thêm video