Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cây mắc ca ''đi sau nhưng phải về ...

[Hà Nội Mới] Sáng 29-9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk, Hiệp hội Mắc ca Việt Nam tổ chức hội nghị "Kết quả phát triển cây mắc ca ...

chi tiết


Liên kết:

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cây mắc ca ''đi sau nhưng phải về ...

Phát triển cây mắc ca: Hình thành chuỗi liên kết, lấy doanh nghiệp ...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Mắc ca Việt Nam có thể "đi sau, về ...

Thủ tướng: Mắc ca là cây xóa đói giảm nghèo, cây làm giàu!

Doanh thu từ cây mắc ca có thể đạt 1 tỷ USD vào năm 2030

Thủ tướng: Xây dựng chiến lược phát triển cây mắc ca ở Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị về phát triển cây mắc ...


Video liên quan:Xem thêm video