Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ được thăng hàm Trung tướng

[VnExpress] Thứ trưởng Công an Trần Quốc Tỏ được thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng. - VnExpress.

chi tiết


Liên kết:

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ được thăng hàm Trung tướng

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ được thăng hàm trung tướng

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ được thăng cấp hàm trung ...

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ được thăng cấp bậc hàm

Thăng cấp bậc hàm Trung tướng đối với Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ


Video liên quan:Xem thêm video