Thăng cấp bậc hàm với trung úy cảnh sát dũng cảm cứu 4 người ...

[ONLINE NEWSPAPER OF THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM] (Chinhphu.vn) - Ngày 11/4, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ từ Trung úy lên ...

chi tiết


Liên kết:

Thăng cấp bậc hàm với trung úy cảnh sát dũng cảm cứu 4 người ...

Cảnh sát cứu sống 4 người đuối nước được thăng vượt cấp từ trung ...

Trung uý cứu 4 người đuối nước được thăng cấp bậc hàm

Trung úy cảnh sát Đồng Nai cứu nhiều người đuối nước được thăng ...

Bộ Công an thăng cấp bậc hàm cho Trung úy cảnh sát cứu sống 11 ...

Thăng cấp bậc hàm cho chiến sĩ cảnh sát cứu nhóm thanh niên đuối ...


Video liên quan:Xem thêm video