Thần đồng tiên tri Ấn Độ với 5 lời cảnh báo trong ngày diễn ra "trăng ...

[Dân Trí Mobile] (Dân trí) - Dựa trên nghiên cứu về chiêm tinh, nhà tiên tri Abhigya Anand đã đưa ra những dự đoán về vận mệnh thế giới sau ngày 19/11 - cũng là thời điểm.

chi tiết


Liên kết:

Thần đồng tiên tri Ấn Độ với 5 lời cảnh báo trong ngày diễn ra "trăng ...

Thần đồng tiên tri Ấn Độ đưa ra 5 cảnh báo về ngày nguyệt thực 19/11


Video liên quan:Xem thêm video