Tham vấn nâng cao hiệu quả hỗ trợ nạn nhân bom mìn, vật nổ | Xã ...

[Vietnam Plus] Hội nghị tham vấn quốc gia về Nâng cao hiệu quả chương trình hỗ trợ nạn nhân bom mìn, vật nổ sau chiến tranh ở các quốc gia thành viên ASEAN, ...

chi tiết


Liên kết:

Tham vấn nâng cao hiệu quả hỗ trợ nạn nhân bom mìn, vật nổ | Xã ...

Hội nghị tham vấn quốc gia nâng cao hiệu quả chương trình hỗ trợ


Video liên quan:Xem thêm video