Techcombank sẽ sớm IPO công ty TCBS, có thể thu nghìn tỷ từ đàm ...

[Thời báo chứng khoán Việt Nam] KBSV cho biết Techcombank hiện đang lên kế hoạch IPO cho TCBS trong vòng 1 - 2 năm tới. Kỳ vọng trong thời gian tới ngân hàng và Manulife có thể thỏa thuận ...

chi tiết


Liên kết:

Techcombank sẽ sớm IPO công ty TCBS, có thể thu nghìn tỷ từ đàm ...


Video liên quan:Xem thêm video