Tăng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân lên 11 triệu đồng

[Game - Báo Thanh Niên] Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thông qua nghị quyết tăng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân theo đề xuất của Chính phủ.

Lượt quan tâm: 20K+


Xem chi tiết:

Tăng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân lên 11 triệu đồng

Thu nhập 11 triệu đồng mới phải đóng thuế thu nhập cá nhân

Người có thu nhập bao nhiêu phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Từ 11 triệu đồng/tháng trở lên mới nộp thuế thu nhập cá nhân

Thu nhập trên 11 triệu đồng/tháng mới phải đóng thuế

Nâng mức giảm trừ tính thuế thu nhập cá nhân lên 11 triệu đồng

Nâng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân lên 11 triệu đồng


Video liên quan:Xem thêm video