Tăng cường khả năng tiếp cận với dịch vụ khám chữa bệnh chất ...

[Bộ Y tế] Đó là nhấn mạnh của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tại phiên họp đánh giá dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) do Uỷ ban Xã hội của Quốc hội tổ ...

chi tiết


Liên kết:

Tăng cường khả năng tiếp cận với dịch vụ khám chữa bệnh chất ...


Video liên quan:Xem thêm video