Tân Thủ tướng Phạm Minh Chính: Trọng dụng nhân tài, đổi mới ...

[Tuổi Trẻ Online] TTO - Tuổi Trẻ Online giới thiệu toàn văn bài phát biểu nhậm chức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội chiều ...

chi tiết


Liên kết:

Tân Thủ tướng Phạm Minh Chính: Trọng dụng nhân tài, đổi mới ...

Ông Phạm Minh Chính được bầu làm Thủ tướng Chính phủ

Ông Phạm Minh Chính giữ chức Thủ tướng

Đồng chí Phạm Minh Chính được đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức

Đồng chí Phạm Minh Chính được bầu giữ chức vụ Thủ tướng Chính ...

Tóm tắt tiểu sử của tân Thủ tướng Phạm Minh Chính


Video liên quan:Xem thêm video