WeFit

WeFit phá sản

[VnExpress Kinh doanh] Ứng dụng kết nối phòng gym và spa Wefit phá sản sau thời gian bị tố nợ tiền nhà cung cấp và vướng thêm khó khăn vì dịch bệnh. Lượt