polistics

G20 và vị thế Việt Nam

Lượt quan tâm: 50K+Việt Nam là một trong 8 nước khách mời đặc biệt của nước chủ nhà Nhật Bản dự Hội nghị G20 lần thứ 14. Năm 2010, lần đầu tiên