doodle

Jaan Kross là ai?

[VNReview (lời tuyên bố phát cho các báo)] Jaan Kross là một nhà văn người Estonia. Ông đã được đề cử nhiều lần cho giải thưởng Nobel về văn học trong những năm