Big C

Loạt siêu thị Big C đổi tên

[VnExpress] Central Retai dự kiến, tất cả siêu thị sẽ hoàn tất đổi tên trong năm nay, chấm dứt 22 năm tồn tại của thương hiệu Big C tại Việt Nam. chi tiết