Sư Thích Thanh Toàn có được giữ khối tài sản hơn 300 tỷ khi hoàn ...

Lượt quan tâm: 20K+

... để xác minh. Phân tích thêm, luật sư Trần Đình Dũng (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết những tài sản ngoài cơ sở tôn giáo thì không được đăng ký sở hữu với tư cách nhà chùa hay sư thầy Thích Thanh Toàn, mà sẽ mang tên thật của ông là Lê Hữu Long.


Xem chi tiết:

Sư Thích Thanh Toàn có được giữ khối tài sản hơn 300 tỷ khi hoàn ...

Bãi nhiệm trụ trì của đại đức Thích Thanh Toàn, Toàn giờ là Lê ...

Nguyên văn lời sư Thích Thanh Toàn: Tài sản có 300 tỷ đồng, nếu ...

Giáo hội phật giáo VN lên tiếng chuyện Thích Thanh Toàn

Sư Thích Thanh Toàn khoe tài sản 200-300 tỷ, nói giờ "lấy vợ thoải ...

Sư Thích Thanh Toàn chính thức bị bãi nhiệm trụ trì chùa Nga ...

Sư thầy "gạ tình" phóng viên chính thức được xả giới, hoàn tục


Video liên quan:


Xem thêm video