Sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm Bộ trưởng Khoa học - Công nghệ Chu ...

[Báo Thanh Niên] Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng thông tin, trong chương trình kỳ họp 10 của Quốc hội có thể bổ sung việc miễn nhiệm đối với Bộ ...

chi tiết


Liên kết:

Sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm Bộ trưởng Khoa học - Công nghệ Chu ...

Thủ tướng sẽ trình Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Chu ...

Quốc hội có thể phê chuẩn miễn nhiệm bộ trưởng Chu Ngọc Anh ...

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh có thể được miễn nhiệm để điều động ...

Sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm Bộ trưởng Chu Ngọc Anh tại kỳ họp ...

Đề nghị miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ Chu Ngọc ...

Quốc hội sẽ miễn nhiệm Bộ trưởng Chu Ngọc Anh để nhận nhiệm ...


Video liên quan:Xem thêm video