Sau miễn nhiệm, Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ sẽ làm gì?

[Báo Thanh Niên] Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ nằm trong danh sách một số thành viên Chính phủ vừa được Quốc hội miễn nhiệm trong kế hoạch kiện toàn ...

chi tiết


Liên kết:

Sau miễn nhiệm, Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ sẽ làm gì?

Ông Phùng Xuân Nhạ rời ghế Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo

Miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ

Miễn nhiệm Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ

Ông Phùng Xuân Nhạ được miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo ...

Trình miễn nhiệm Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ và các thành viên ...

Chính thức miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ G&ĐT Phùng Xuân Nhạ và 12 ...


Video liên quan:Xem thêm video