Sau 30-9, người dân TP.HCM lưu thông bằng app Y tế HCM, VNEID

[Tuổi Trẻ Online] TTO - Từ sau 30-9 cho đến khi triển khai ứng dụng PC-COVID, TP.HCM sẽ sử dụng ứng dụng Y tế HCM và VNEID để kiểm soát việc lưu thông và các hoạt động sản ...

chi tiết


Liên kết:

Sau 30-9, người dân TP.HCM lưu thông bằng app Y tế HCM, VNEID

Từ 1-10: Người dân TP HCM muốn ra đường phải sử dụng mã QR ...

Ứng dụng VNEID trên iOS bổ sung thẻ xanh COVID, tích xanh tài ...

TPHCM: Người dân sử dụng mã QR của VNEID và ứng dụng Y tế ...

TP.HCM từ ngày 1.10: Muốn ra đường, sử dụng ứng dụng, giấy tờ gì?

VNEID là gì, vì sao từ 1/10 người dân TP.HCM ra đường phải sử ...

Sau ngày 30/9 TP.HCM tiếp tục dùng ứng dụng VNEID và Y Tế HCM


Video liên quan:Xem thêm video