Quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu từ ngày 14-8

[Tuổi Trẻ Online] TTO - Tang lễ nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu được tổ chức theo nghi thức Quốc tang trong hai ngày 14 và 15-8-2020. Trong hai ngày đó, các công sở, nơi ...

chi tiết


Liên kết:

Quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu từ ngày 14-8

Quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu trong hai ngày 14 - 15.8

Hai ngày quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu

Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ngày 14 và 15-8

Rạp phim đóng cửa 2 ngày quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả ...

Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trong 2 ngày 14-15 8


Video liên quan:Xem thêm video