Quận 8 cách ly tiếp 129 người liên quan bệnh nhân 100

[Vietnamnet.vn] Dịch corona: Bệnh nhân 100 nhiễm Covid-19, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch quận 8 cách ly tập trung thêm 129 trường hợp. Đây là bệnh nhân đi dự lễ hành ...

Lượt quan tâm: 100K+


Xem chi tiết:

Quận 8 cách ly tiếp 129 người liên quan bệnh nhân 100 nhiễm ...

Vận động 129 người liên quan đến bệnh nhân 100 đi cách ly

Bệnh nhân Covid-19 thứ 100: Quận 8 cách ly tập trung 129 người ...


Video liên quan:Xem thêm video