Phát động thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa ''Tự hào Việt Nam''

[Hà Nội Mới] (HNMO) - Ngày 20-12, cuộc thi Tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ IV, năm học 2021-2022, chính thức khởi động theo hình thức trực ...

chi tiết


Liên kết:

Phát động thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa ''Tự hào Việt Nam''

Khởi động cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc Tự hào Việt ...

Khởi động cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam”


Video liên quan:Xem thêm video