Phân công của Bộ Chính trị đối với ông Trương Quang Nghĩa

[Báo Pháp Luật TP.HCM] (PLO)- Ông Trương Quang Nghĩa tiếp tục theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP Đà Nẵng cho đến khi diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

chi tiết


Liên kết:

Phân công của Bộ Chính trị đối với ông Trương Quang Nghĩa

Ông Trương Quang Nghĩa được phân công theo dõi Đảng bộ Đà ...

Sau Đại hội Đảng TP Đà Nẵng lần thứ XXII, ông Trương Quang ...

Đà Nẵng có tân bí thư, 'sắp thay thêm chủ tịch' - BBC News Tiếng Việt

Công việc của ông Trương Quang Nghĩa và ông Huỳnh Đức Thơ ...

Ông Trương Quang Nghĩa nhận nhiệm vụ gì sau Đại hội Đảng bộ ...

Ông Trương Quang Nghĩa sẽ chỉ đạo Đảng bộ Đà Nẵng đến Đại hội ...


Video liên quan:Xem thêm video