Ông Vương Đình Huệ được miễn nhiệm chức Phó thủ tướng

[VnExpress] Gần 93% đại biểu Quốc hội bấm nút đồng ý phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng, miễn nhiệm chức vụ Phó thủ tướng với ông Vương Đình Huệ. - VnExpress.

Lượt quan tâm: 50K+


Xem chi tiết:

Ông Vương Đình Huệ được miễn nhiệm chức Phó thủ tướng

Những dấu ấn của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

Đại biểu Quốc hội đánh giá về ông Vương Đình Huệ trên cương vị ...

Quốc hội miễn nhiệm chức vụ của ông Vương Đình Huệ, bà Nguyễn ...

Trình Quốc hội miễn nhiệm chức Phó Thủ tướng đối với ông Vương ...

Chính thức miễn nhiệm chức Phó Thủ tướng với ông Vương Đinh ...


Video liên quan:Xem thêm video