Ông Võ Văn Thưởng: Phòng, chống tham nhũng không ngừng nghỉ

[VnExpress] Tuy vậy, thành phố không lơ là, chủ quan, tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các biện pháp để phòng, chống dịch; phấn đấu đến tháng 12/2021 sẽ bao phủ mũi 2 cho những ...

chi tiết


Liên kết:

Ông Võ Văn Thưởng: Phòng, chống tham nhũng không ngừng nghỉ

Ông Võ Văn Thưởng: Đà Nẵng cần chủ động bố trí cán bộ phù hợp ...

Thường trực Ban bí thư Võ Văn Thưởng: 'Tập thể cán bộ Đà Nẵng ...

Ông Võ Văn Thưởng: Khắc phục thiếu sót, sai lầm của Đà Nẵng cần ...

Ông Võ Văn Thưởng: Phòng, chống tham nhũng là vấn đề sống còn ...

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng: Hình phạt phải đúng mức ...


Video liên quan:Xem thêm video