Ông Trần Quốc Tỏ làm Thứ trưởng Bộ Công an

[Vietnamnet.vn] Bí thư Tỉnh ủy, Thái Nguyên Trần Quốc Tỏ được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an. Tại quyết định 668/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm ông ...

Lượt quan tâm: 50K+


Xem chi tiết:

Ông Trần Quốc Tỏ làm Thứ trưởng Bộ Công an

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên Trần Quốc Tỏ làm Thứ trưởng Bộ Công an

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trần Quốc Tỏ giữ chức Thứ trưởng Bộ ...

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên làm thứ trưởng Bộ Công an

Bí thư Thái Nguyên Trần Quốc Tỏ làm Thứ trưởng Bộ Công an

Ông Trần Quốc Tỏ được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an


Video liên quan:Xem thêm video