Ông Tất Thành Cang và ông Lê Văn Phước bị khai trừ ra khỏi Đảng

[Kiểm sát Online] Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Tất Thành Cang và ông Lê Văn Phước.

chi tiết


Liên kết:

Ông Tất Thành Cang và ông Lê Văn Phước bị khai trừ ra khỏi Đảng

Khai trừ Đảng ông Tất Thành Cang và ông Lê Văn Phước

Ông Tất Thành Cang bị Ban Bí thư khai trừ ra khỏi Đảng

Khai trừ Đảng đối với ông Tất Thành Cang và ông Lê Văn Phước

Ban Bí thư quyết định khai trừ Đảng ông Tất Thành Cang

Vì sao ông Tất Thành Cang bị khai trừ ra khỏi Đảng?


Video liên quan:Xem thêm video