Ông Phạm Minh Chính: 'Kỷ luật nhiều chẳng vui vẻ gì, nhưng phải làm'

[Tuổi Trẻ Online] TTO - Công tác xây dựng Đảng đã góp phần quan trọng để đất nước ta có cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín, làm cho Đảng đoàn kết, thống nhất, trong sạch hơn, ...

chi tiết


Liên kết:

Ông Phạm Minh Chính: 'Kỷ luật nhiều chẳng vui vẻ gì, nhưng phải làm'

Ông Phạm Minh Chính: 'Siết kỷ luật nhưng chưa có cơ chế bảo vệ ...

Ông Phạm Minh Chính giải thích vì sao chưa sửa Điều lệ Đảng

Uỷ viên Bộ Chính trị Phạm Minh Chính Siết chặt kỷ luật, kỷ cương ...

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính: 5 bài học lớn ...

Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Minh Chính: Cũng tranh luận “nảy lửa ...

33 Ủy viên Trung ương giữ chức bộ trưởng và tương đương nhiệm ...


Video liên quan:Xem thêm video