Ông Phạm Minh Chính được giới thiệu ứng cử ĐBQH khoá XV ở ...

[Báo Lao Động] Ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV ở khối Chính phủ.

chi tiết


Liên kết:

Ông Phạm Minh Chính được giới thiệu ứng cử ĐBQH khoá XV ở ...

Ông Phạm Minh Chính được giới thiệu ứng cử Quốc hội ở khối ...

Giới thiệu ông Phạm Minh Chính ứng cử Quốc hội khối Chính phủ

Ông Phạm Minh Chính ứng cử đại biểu Quốc hội ở khối Chính phủ

Ông Nguyễn Xuân Phúc ứng cử khối Chủ tịch nước, ông Phạm ...

Ông Phạm Minh Chính ứng cử đại biểu Quốc hội khối Chính phủ


Video liên quan:Xem thêm video