Ông Nguyễn Văn Sửu điều hành UBND TP Hà Nội

[VnExpress] Phó chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu được giao điều hành hoạt động của chính quyền thành phố trong thời gian ông Nguyễn Đức Chung bị đình chỉ công ...

chi tiết


Liên kết:

Ông Nguyễn Văn Sửu điều hành UBND TP Hà Nội

Ông Nguyễn Văn Sửu được giao phụ trách, điều hành UBND TP Hà ...

Thành ủy Hà Nội phân công ông Nguyễn Văn Sửu điều hành thay ...

Ông Nguyễn Văn Sửu điều hành UBND TP Hà Nội thay ông Chung

Ông Nguyễn Văn Sửu thay ông Nguyễn Đức Chung điều hành hoạt ...

Ông Nguyễn Văn Sửu thay ông Nguyễn Đức Chung điều hành ...

Ông Nguyễn Đức Chung đã bàn giao những công việc gì?

Ông Nguyễn Văn Sửu phụ trách, điều hành hoạt động của UBND ...

Đồng chí Nguyễn Văn Sửu được phân công phụ trách, điều hành ...

Phân công ông Nguyễn Văn Sửu điều hành UBND TP. Hà Nội


Video liên quan:Xem thêm video